logo

Решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014. Р.з.хайдарова татарский язык 5 класс решебник

Решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014 Rating: 6,4/10 1017 reviews

Программа по татарскому языку 6 класс по учебнику Хайдаровой Р.З

решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014

Җир, ис, яланаяк, кулъяулык сүзләрен сөйләмдә куллану 11. Сагыну, бит, әле сүзләре әйтелеше, язылышы. Сыйфатның җөмләдә кулланылышы 1 Материалны ныгыту Сөйләү, аңлату, күнегүләр эшләү,карточкалар, иҗади эш, сыйфатның җөмләдә кулланылышы өйрәнү Дәреслек өстендә эш Сыйф төрле җөмлә кисәкләре булып килә алуын исбатлау, дөрес аеру күнекмәсе булдыру 114 күн 1. Югал, юкка, ышан сүзләре әйтелеше һәм язылышы. Чөнки теркәгече белән җөмләләр төзи белү. Туган көннең вакытын, урынын алдан әйтү.

Next

Татарский язык. 6 класс. «Күңелле татар теле».

решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014

Инфинитив + кирәк төзелмәсе Зарарлы гадәт, саулык, Ияләшү, көндәлек режимны сакларга, чыныгырга, тәртипле яшәргә кирәк төзелмәсен куллану 30. Сүз төркемнәре темасын ныгыту 4. Дәресләр беткәч, өйгә кайтып бара идем. Татар теленә хас булган авазлар әйтелеше 17. Дәрестә бирелгән материал күп дип уйлаганда, биремнәрне төрле әзерлектәге укучыларга, сайлап, мөстәкыйль эш итеп бирсәң дә була. Шома, текә, урта сүзләрен сөйләмдә куллану.


Next

Программа по татарскому языку 6 класс по учебнику Хайдаровой Р.З

решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014

Вместо точек выберите нужное слово: Рөстәм ашыкмый гына ашады. Бу — яңа стандартта эшлекле белем дип атала. Татар теле — Татарстан Республикасының дәүләт теле. Автор-хикәяләүче, хикәяләүче автор, лирик герой, хикәяләүче герой. Осваивает материал по категориям принадлежности, числа и падежа имен существительных; повелительного наклонения глагола и его грамматические категории; пополняет свой лексический багаж новыми лексемами. Найдите правильный перевод: Югалткан а нашел; б потерял; в соскучились; А8. Татарча дөрес, ирекле сөйләмне үстерү.

Next

Гдз по татарскому языку 7 класс хабибов алчина 2014

решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014

Выберите правильный вопрос к выделенному слову: Рөстәм әбиләрдә кунакта булды а кая? Выберите правильное окончание отрицательной формы глагола: Малай карандашны кесәсенә сал. Өйрәнелгән тема буенча лексиканы язма сөйләмдә дөрес куллану Өйрәнелгән грамматик категорияләрне ныгыту 19. Исхакый иҗаты 1 Яңа материалны Аңлату, сөйләү Аңлату, сөйләү, дәреслек белән эшләү Фронталь сорау Автор тур. Диктантлар җыентыгы: Укытучылар өчен кулланма. Безнең дуслык милләтләр дуслыгы тикшерү 1 инд. Найдите ответ на этот вопрос: Фәрит сәгать ничәдә тора? Татар орфографиясенең кыен очракларына дидактик материаллар. Ни өчен Әхмәтнең әнисе күп эшли? Вместо точек выберите нужное слово: Малай карандаш тапты,.

Next

Гдз по татарскому языку 7 класс хабибов алчина 2014

решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014

Фонетика буенча алган белемнәрне ныгыту Почмак, онытты, акча сүзләрен куллану. Белемнәрне системалаштыру өчен таблица, график, схемалардан файдалану. Татар теленнән эш программасы 6 нчы сыйныф 105 сәг Аңлатма язуы Эш программасы статусы. Учебник по татарскому языку для 5-го класса «Күңелле татар теле» для русскоязычных учащихся автор Хайдарова Р. Фигыльне барлыкта һәм юклыкта куллану.

Next

Татарский язык. 6 класс. «Күңелле татар теле».

решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014

Соңгы елларда татар теле лексикасындагы үзгәрешләр. Җыр жанры, йола һәм уен-бию, тарихи, лирик озын, кыска җырлар. Ия белән хәбәр арасына сызык кую. Үзеңә ярдәм сорый белү формасы фигыльнең йөкләтү юнәлеше 9. Сыйфатларга морфологик анализ ясау 4 Сан 12 Татар телендә саналмышның кулланылу үзенчәлеге. Борынгы, пыяла, тарихи, балчык, кулъязма гарәп, Һәйкәл, кытай сүзләре белән танышу.

Next

Р.з.хайдарова татарский язык 5 класс решебник

решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014

Исемне кабатлау 1 Ныгыту, кабатлау Сөйләү, аңлату, күнегүләр эшләү, исемгә хас үзенчәлекләрне кабатлау Тест Исемнәрнең төрләнешен күнегүләр ярдәмендә ныгыту 5 исемгә морф. Сузык һәм тартык авазлар системасы. Укылган текстларның эчтәлеге буенча әңгәмә кора алу Көнләшү, иркә сүзләренең әйтелеше һәм язылышы өстендә эш. Выберите глагол прошедшего времени: Марат коедан су алып. Белем һәм күнекмәләр 1 5 сыйныфта үткәннәрне кабатлау. Эстетик тәрбия бирү, табигатькә сакчыл, мәрхәмәтле караш булдыру. Как ты скажешь по-татарски, что: Его мама очень рано встает.

Next

Рабочая программа (6 класс) на тему: Рабочая программа по татарскому языку для 6 класса

решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014

Күтәреш әле Кисеш әле Чишеш әле Фигыль + әле төзелмәсе 15. Уку-язу әсбапларына сак караш турында сөйләшү Өйрәнелгән грамматиканы язуда дөрес куллану 28. Заһидуллина «Урта мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы», Казан, Мәгариф, 2000 3. Төрле чыганаклар белән мөстәкыйль эш итә белү 3. Бәйлек сүзләрне танып — белү ысулларын төшен.

Next

Татарский язык. 6 класс. «Күңелле татар теле».

решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014

Шулардан тыш белем һәм күнекмәләрне тикшерү өчен түбәндәге эш төрләре кертелде: мөстәкыйль эшләр, сүзлек диктантлары, өйрәтү характерында 2 сочинение, 2 изложение. Гомуми урта белем бирү мәктәпләре-нең 6 сыйныфында укучы рус телле ба лаларга татар теле- ннән контроль эшләр. Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Шуңа күрә урта белемгә ия булган яшьләр ана телендә ачык фикерли, иркен сөйләшә, дөрес яза белергә тиеш. Чөнки Әхмәт чишмә суын бик ярата. Приложение к учебникам татарского языка для русскоязычных школ.

Next

Программа по татарскому языку 6 класс по учебнику Хайдаровой Р.З

решебник по татарскому языку 6 класс хайдарова назипова 2014

Вместо точек выберите нужный глагол: Син урамда. Выберите нужное слово: Әхмәт өйдә күбрәк. Обучающийся повторяет материал предыдущего учебного года, с помощью различных заданий по составлению диалогов, топиков на данную тему. Фонема үзенчәлекләре авазларны дөрес әйтергә өйрәтү. Туган көннең вакытын алдан өйтергә кирәк җөмләсе белән эш. Кызык, чынлап, милләт сүзләрен куллану. Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты.

Next