logo

Китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики. ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

Китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики Rating: 6,1/10 1588 reviews

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Умедворам, ки ба мулоқоти худо мерасаму маро бо ғайбати касе муҳосаба намекунад. Вақте шонздаҳсола шудам китобҳои Ибни Муборак ва Вукайъро аз ёд кардам ва каломи аҳли раъйро фаро гирифтам. Агар кассе дар ҳаққи ӯ чизе бад бигӯяд, аз ман бар он гӯянда ҳазор лаънат бод. Ба ҳамин минвол рӯзгоре сипарӣ гашт ва пас аз шонздаҳ рӯз ҷамъ шудему гуфт: Шумо аз ман зиёд донистед ва барои ҳамин навиштахотонро ба ман нишон диҳед. Абдуллоҳ ибни Абдурраҳмони Дорумӣ дар бораи Имом Бухорӣ мегӯяд: Дар Маккаву Мадинаву Ҳиҷозу Шому Ироқ донишмандонро дидам, вале ҷомеътар донишмандтар аз Муҳаммад ибни Исмоил надидам. Чи басо каси бедард дидӣ, ки ҷони саломаташ ногахнӣ бирафт.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Бо камоли майл ва қабули пешниҳоди онҳо тасмим гирифтем, ки мақолаеро дар ин бобат ба нашр расонем. Имом Бухорӣ гуфтааст: Ман ҳаргиз ҳеч хариду фурӯше накардаам. Инсонеро мефармудам ва барои ман мехарид. Ақле аз Аллоҳ аст, ки ба он амр шуда наҳйӣ аз он аз китоби ӯ ва бар забони паёмбари ӯст. Дар шаби аввали моҳи шарифи Рамазон дӯстони Имом Бухорӣ дар гирдаш ҷамъ мешуданду ҳамроҳи онҳо намоз мегузошт ва дар ҳар ракаате 20 оят мехонд ва ҳамин амалро идома медод то Қуръонро хатм мекард. Ҳам ӯ гуфтааст: Муҳаммад ибни Исмоил ояте аз оёти Худост, ки бар рӯйи Замин роҳ меравад.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Ӯ гӯиё танҳо барои ҳадис офарида шуда шудааст. Сипас Маккаро барои истиқомат ихтиёр карданду Муҳаммад дар талаби илм гашт. Вақте, ки сухан мегуфт ба хотири бузурдошти вай рӯяшро ба ӯ Муҳаммад ибни Исмоил мегардонд. Дигар дуо нахоҳам кард, шояд он ҳасанотамро кам кунад. Абулфазл Аҳмад ибни Саламаи Нишопурӣ мегӯяд: Фатҳ ибни Нӯҳи Нишопурӣ ба ман нақл када гуфт: Назди Алӣ ибни Мадинӣ рафтаму Муҳаммад ибни Исмоилро дар паҳлӯяш аз тарафи рост нишаста дидам. Гуфтам: Он ҳангом чандсола будӣ? Гуфтам: Агар касе аз мардум ба таърих туро айб бигирад, ки дар он бархе нестанд. Марги манн марги як мард хоҳад буд, аммо дар марги Муҳаммад ибни Исмоил рафтани илм аст.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Имом Бухорӣ мегӯяд: Худамро ба ҷуз дар назди Алӣ ибни Мадинӣ сағир нашумудаам. Писараш Муғира бар дасти Ямони Ҷуъфӣ мусулмон шудааст. Муҳаммад ибни Азҳари Сиҷистонӣ - донишманди дигар аз ҳамасрони Имом мегӯяд: Дар маҷлиси Сулаймон ибни Ҳарб будем ва Бухорӣ моро ҳамроҳӣ мекард. Қутайба ҳамчунин гуфтааст: Агар Муҳаммад ибни Исмоил дар миёни саҳобагон мебуд, ояте мешуд. Раҷо ибни Раҷо ал-Ҳофиз гуфт: Бартарии Муҳаммад ибни Исмоил бар уламо монанди бартарии мардон бар занон аст.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Чорумин бобои Имом Бухорӣ аз шаҷараи падариаш Бардзбеҳ марде форснажод ва пайрави дини аҷдодиаш будааст. Аз онҷо, ки бо вай дӯстӣ дошт ва бо даъвати ӯ мусулмониро пазируфта буд, ба номаш нисбати Ҷуъфӣ доданд. Донотарин марди хуросонӣ Солиҳ ибни Ҷузра мегӯяд: Ҳеч хуросониеро бофаҳмтар аз Муҳаммад ибни Исмоил надидаам. Албатта, зикри хайр аз Имом Бухорӣ ва дигар абармардони Ислом, монанди Имоми Аъзаму Имом Тирмизӣ, Имом Муслим ва ғайра, ки зодагони марзу буми аҷдодии мо ҳастанд, корест савоб ва хидматест дар бештар ошно кардани мардум бо фарҳанги исломии гузаштагонамон. Абӯттайиб Ҳотим ибни Мансур гуфт: Муҳаммад ибни Исмоил ояте аз оёти Худо дар басирату осоние дар илми ӯст. Ҳар шабе пеш аз дамидани субҳ 13 ракаат намоз мегузошту якеро витр тоқ адо мекард. Беш аз понздаҳ ҳазор ҳадисро аз ёд гуфт то он ки навиштахоямонро аз аз ҳифзи ӯ ҳукм мекардем.


Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Пас аз ҳар хатме дуое мустаҷоб мекард. Чизе аз мӯйи паёмбар с бо худ дошт ва онро дар пӯшокаш ҳамроҳ медошт. Имом Бухорӣ гуфт: Мо онро ривоят кардем ва аз пеши худ нагуфтем. . Дигар гуфт, ки маро дар қиёмат ҳеч хасме набошад. Ҳусайн ибни Ҳарис гуфт: Намедонам касеро монанди Муҳаммад ибни Исмоил дида бошам. Ӯ боз гуфтааст: Муҳаммад ибни Исмоил басиртар аз манн аст.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Модар аз хоб бедор мешавад ва мебинад, ки писараш Муҳаммад бино шудааст. Пас аз он, ки бузуртар шуд ҳамроҳи модару бародари калонаш Аҳмад озими Маккаи мукаррама шуда, ҳаҷҷи фарзиро ба ҷой оварданд. Падари Имом Бухорӣ Исмоил ном дошт ва пеш аз ҷон супурданаш гуфт, ки дар молаш ҳеч ҳаромиву шубҳаеро намедонад. Гуфт: Ба хотире, ки дар он бешу каму омехта ҳаст. Ва фармуд: Аз гоҳе, ки ҳаром будани ғайбатро донистам ҳеч гоҳ касеро ғайбат накардаам. Кам саҳиҳин раайта мин ғайри суқм, Заҳабат нафсуҳуссаҳиҳату фалта.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Ӯ миёни хуросониҳо аз ҳама бештар ҳадис ҳифз карда буд. Донишманди ҳамасри Имом Бухорӣ Муҳаммад ибни Абӯҳотам Варроқи Бухороӣ мегӯяд: Имом Бухориро шунидам, ки мегуфт: Вақте ки дар дабистон мадрасаи хурдсолон мехондам бароям ҳифзи аҳодис осон шуд. Қутайба ибни Саид гуфт: Бо фақеҳону зоҳидону обидон ҳамнишин шудам, аммо аз хангоме, ки худро шинохтам касеро монанди Муҳаммад ибни Исмоил надидам ва ӯ дар замони худ мисли Умар дар байни саҳобагон буд. Имомулаимма Муҳаммад ибни Исҳоқ ибни Хузайма гуфтааст: Дар зери осмон дар ҳадис донотар аз Муҳаммад ибни Исмоил надидаам. Боз гуфт: Дар таърих кам номест, ки дар бораи он қиссае бидонам, вале маро хушоянд нест ки китобро дароз кунам. Ӯ боз мегӯяд, ки агар дар ҳоли сухан гуфтанам Муҳаммад ибни Исмоил аз дар медаромад, маро хавф фаро мегирифт.

Next