logo

Гандлярка и паэт краткое содержание. Шамякин, Иван Петрович — Википедия

Гандлярка и паэт краткое содержание Rating: 8,7/10 1775 reviews

Лірыка, в сокращении. Краткое содержание.

гандлярка и паэт краткое содержание

Да нашай кнігі, якую мы разам пісалі. Хораша было пасля рыбалкі сядзець на верандзе, слухаць, як шуміць дождж і лес. Выбегла з хаты Вольга — а маці ўжо мёртвая. Ён імкнецца знайсці прыгожае ў прыродзе, стварэннях рук чалавечых і асабліва раскрыць хараство чалавечых дум і ўчынкаў нават тады, калі яно з яўляецца зусім непрыкметным. Яраш глыбока ўдыхнуў паветра і рушыў да яго. У «мікалаеўскіх чырвоных» гарэлі крылы.

Next

М. Ю. Лермонтов. Смерть поэта («Погиб поэт! — невольник чести...»). Текст произведения

гандлярка и паэт краткое содержание

Але ад таго, што пачуў, радасць патухла, бо з'явіліся новыя, душэўныя пакуты: яго, хто яшчэ зусім нядаўна ведаў хіба адзін палон, палон сваіх узнёслых мараў, цяпер прадаюць, як нявольніка, старажытнага раба. Гэта быў першы гон прывезеных з горада на дачу галубоў, і бацька з сынам моцна перажывалі - ці вернуцца яны? Я пакуль на натуры не пабачу, не магу зразумець, дзе добра, а дзе дрэнна, - шчыра і проста прызнаўся Кушнер. Сам гандаль не ганьба, праца не горшая за іншую, так лічыла маці яе, так і яна лічыла, а слова зневажала, пры бальшавіках яно было што лаянка. Як многа гавораць мне назвы такія — Мінск, Пінск, Брэст. Потым у кутку цэха знайшла забруджаную ботамі соль, высыпаную з разадраных мяшкоў. Ніводзін камароўскі хлопец не прайшоў бы міма, а ў яе заўсёды была хлапецкая зухаватасць.

Next

Краткое Содержание Родные Дети Нил Гилевич

гандлярка и паэт краткое содержание

Яраш у тую ноч не мог заснуць. Для каго ж вы дабро пільнуеце? Але ўтрымацца ад спакусы не магла. Але ў злосці, у гневе ён быў такі ж нястрыманы, як Гаецкая ў страсці. Але ўрэшце нашы добрыя справы. Яна падняла палоннага з зямлі, ад чаго Алесь зноў-такі вельмі збянтэжыўся. Але пазаўчора, учора яшчэ грэла скупое асенняе сонца, а ў той дзень па небе ляцелі цяжкія цёмныя снежныя хмары, разы два сыпаліся снежныя крупы, потым хмары парвала, шугануў вецер, ён узнімаў на рынку пясок, засыпаў вочы. » — Вунь там грудок, салома ляжала, — сказала Вольга і памагла яму ўстаць на ногі, абняўшы за плечы, прывяла да зацярушанага снегам паддона.

Next

5. Мастацкая адметнасць прозы Івана Шамякіна. Праблематыка, сутнасць канфліктаў і характараў у аповесці “Гандлярка і паэт”.

гандлярка и паэт краткое содержание

Разумела, што калі немцы агледзяць яе набытак, а ўжо здаралася, што аглядалі, і знойдуць пісталет — мала ёй не будзе. Старэнькі паравоз сыпануў у начное неба жменю іскраў. Дні тры назад, калі моцна ўжо захаладала, прыбегла яна, акалелая, з рынку, каб накарміць дачку і яго — Марылю цяпер не запрашала, каб лішняе не плаціць: хоць і ляжаў Алесь яшчэ, але ўжо мог заставацца за няньку, гуляў з малой, сама Светка ўзлазіла на ложак, і ў яго хапала сілы пераадзець ёй сухія штонікі. Алкаш той, мабыць, такі добра ведаў маладую Ляновічыху, бо хоць і мацюкаўся страшэнна і пагражаў перабіць ёй ногі, але мусіў уступіць пэўную частку свайго набытку, урэшце дзесяць лапат ці тузін чыгункоў і сапраўды да д'ябла яму. У цэнтры і каля вакзала шугалі пажары ад ранішняй бамбёжкі.

Next

Шамякин, Иван Петрович — Википедия с видео // WIKI 2

гандлярка и паэт краткое содержание

Як бы там ні было, але ад сустрэчы такой, ад беспакаранасці Вольга вельмі асмялела і пасля два дні шнырыла па дамах з сапраўды-такі марадзёрскай нахабнасцю. Наадварот, яна нявечыць, дэфармуе здаровыя людскія якасці. Ён ведаў, што гэтая дзяўчына ўлюбёна ў яго. Калі забыліся тады, то ці варта варушыць гэта цяпер? Быкаў расказаў пра барацьбу беларускага народа, пра мужнасць партызан і падполь-шчыкаў, пра жыццё франтавікоў. Безумоўна, пасля таго здарэння трэба было да д'ябла кінуць усе анучкі, бо ў той дзень яны сапраўды падбіралі адны анучкі — нічога добрага ўжо не засталося, і бегчы дадому, да Светкі, і жыць. Сорамна падпольшчыцы дзяліць людзей на маленькіх і вялікіх. Яраш падняў галаву і з удзячнасцю зірнуў на аперацыйную сястру.


Next

Иван Шамякин на Краткое содержание

гандлярка и паэт краткое содержание

Табе не хірургам трэба быць, а кавалём. Запеўка Прычына Згадкі ў дарозе. Такая яе блізкасць да яго адазвалася ў Вользе рэўнасцю: «Бач ты, дзе ўселася! Яна з'яўляецца своеасаблівым абеліскам памяді тым, хто загінуў у час Вялікай Ай-чыннай вайны. Жанчыны ішлі да дубоў, за якімі іскрылася тысячамі сонцаў даўгаватае люстра вады. А Вольга, наблізіўшыся да самага дроту, глядзела на дваіх. Цікавы праект, - сказаў Гукан.

Next

Іван Шамякін. Гандлярка і паэт

гандлярка и паэт краткое содержание

А мне спакой жонкі даражэй за ўсё. Я купала паулинка Я была с ней знакома недолго, Купала написал такой образ, о котором мечтает каждый. Лекар са страхам глядзела на сваю пацыентку: што тая трызніць? Яна так лёгка запамінала ўсё, а тут не можа прыгадаць ніводнага радка гэтай дзівоснай песні ці малітвы, помніла толькі сэнс простых слоў ды адчувала складаную музыку іх, музыка тая ўсё яшчэ як бы гучала ў галаве, у сэрцы. Усю раніцу чытала яна «Прыгоды Гекльберы Фіна» і ўвесь час рагатала, стукаючы ад захаплення пяткамі па сцяне. Такога з ім не здаралася ўжо год дваццаць - каб ён праспаў. Усё так добра складвалася, быццам ён прыносіў шчасце. Як ні хацеў Яраш, усё адно ўбачыў усё адразу: ложкі, сцены, пацямнелыя ад старасці залатаныя навалачкі, прасціны, ручнікі, абшарпаныя тумбачкі і хворых - хто як глядзіць на яго: з цікавасцю, абыякава ці хоча папрасіць: «Доктар, паглядзіце і мяне».

Next

Шамякин, Иван Петрович — Википедия с видео // WIKI 2

гандлярка и паэт краткое содержание

У чым, дарагая Галіна Адамаўна? Быкава вы лучаецца ўвагай да непаўторных дробязяў вайекова быту, акопнага жыцця, складаных перыпетый бою чалавечай псіхалогіі ў баі. Маша ўбачыла, адчула, што ён глядзіць на яе, як на жанчыну, і ўся ўстрапянулася, спалоханая і ўзрадаваная. Талантливый юноша—скульптор создал прекрасную мраморную девушку и оживил ее своей любовью. Вольга чакала са страхам, стоячы ля парога. Вамі жыў я I ў сэрцы хацеў зберагчы.

Next

Клуб Любителей АудиоКниг :: Все аудиокниги рунета

гандлярка и паэт краткое содержание

Трэба нам паслухаць трэст сталовых і рэстаранаў. А я маю на ўвазе дачы дзікія, што растуць у другіх месцах як грыбы. Эмацыянальна — эстэтычнай насычанасцю напоўнены вершы, прысвечаныя не толькі роднай прыродзе, бацькаўшчыне, Беларусі, але і мясцінам, дзе жылі старажытныя таўры, грэкі, дзе жывуць народы суседзі. Ад бацькі, маці, ад суседзяў — у дні яе маленства гэта было галоўнай тэмай, калі камароўцы збіраліся на бяседу, — яна чула расказы, як у васемнаццатым — дваццатым гадах прыходзілі ў Мінск немцы, пасля палякі. Ніколі яшчэ пры ўсёй сваёй нахабнасці ёй не ўдавалася паставіць Яраша ў такое недарэчнае становішча. Адчувала, што, калі азірнецца і ўбачыць рэвальвер, з ёй здарыцца нешта брыдкае, ганебнае.

Next